Iosco

I internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco samarbetar fler än 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma regler för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad som erbjuder ett starkt investerarskydd.

En viktig del av arbetet är att byta information om händelser på värdepappersmarknaden och i de finansiella företagen inom ramen för ett multilateralt samförståndsavtal (Multilateral Memorandum of Understandig). Iosco (International Organization of Securities Commissions) beslutar om rekommendationer till medlemmarna om hur de bör behandla olika frågor som rör värdepappersmarknaderna.

Iosco leds av en styrelse med representanter från ett 30-tal olika tillsynsmyndigheter. FI:s generaldirektör Erik Thedéen är vice ordförande i Ioscos europeiska regionkommitté (ERC). En gång om året möts alla Ioscos medlemmar för ett årsmöte då organisationens högsta beslutande organ, President's Committee, sammanträder.

Under styrelsen finns det ett tiotal permanenta kommittéer som arbetar med olika frågor inom Ioscos ansvarsområde. I dag är FI medlem av två av dessa kommittéer; Andrahandsmarknader (Regulation of Secondary Markets, C2) samt Konsumentskydd (Retail Investors, C8). FI är även medlem av styrgruppen för CPMI-Iosco som är ett organ som arbetar med frågor om den finansiella infrastrukturen. Organet består av representanter från Iosco och från Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), som i sin tur är en del av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS).

Senast granskad: 2018-03-12
Laddar sidan