Prospekt

Vägledningen är främst avsedd för juridiska och fysiska personer som planerar att upprätta prospekt, samt för deras ombud.

Här finns information om de regler som gäller samt om hur FI handlägger prospekt och dokument som i vissa fall får upprättas i stället för prospekt. Vägledningen ska bidra till en effektiv handläggning av ansökningar om godkännande av prospekt.


Senast granskad: 2023-10-19