Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av generaldirektör, biträdande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

FI:s ledningsgrupp.

 • Erik Thedén, generaldirektör
 • Martin Noréus, bitr generaldirektör och verksamhetsområdeschef Bank
 • Henrik Braconier, chefsekonom
 • Sophie Degenne, Verksamhetsområdeschef Marknader
 • Tove Fribergverksamhetsområdeschef Administration
 • Lars Hörngren, rådgivare till generaldirektören
 • Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring
 • Malin Omberg, verksamhetsområdeschef Konsumentskydd
 • Charlotte Rydin, chefsjurist
 • Linda Ullman, HR-chef
 • Annika Zervens, kommunikationschef
Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan