Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av generaldirektör, biträdande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

FI:s ledningsgrupp:

  • Erik Thedéen, generaldirektör
  • Henrik Braconier, chefsekonom
  • Malin Omberg, verksamhetsområdeschef Marknader
  • Susanna Grufman, verksamhetsområdeschef Styrning och verksamhetsstöd
  • Lars Hörngren, senior rådgivare till generaldirektören
  • Åsa Larson, verksamhetsområdeschef Försäkring
  • Karin Lundberg, tf verksamhetsområdeschef Bank
  • Per Håkansson, tf chefsjurist
  • Annika Zervens, kommunikationschef
  • Stefan Sundman, tf It-chef
Senast granskad: 2019-01-29
Laddar sidan