Marknader

Verksamhetsområdet ansvarar för:
  • Tillsynen av värdepappersmarknaderna.
  • Rättsliga frågor som bland annat rör finansiella infrastrukturföretag samt handel och clearing på värdepappersmarknaden.

Sophie Degenne är verksamhetsområdeschef för Marknader.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan