Resultat

2017

Frågor och svar om rapportering av transaktioner till TRS 2

Nu finns frågor och svar om transaktionsrapporteringen till FI:s system TRS 2 enligt bestämmelserna i artikel 26 av EU:s förordning Mifir.

Viktig information om transaktionsrapportering enligt Mifid

Sista handelsdatum för transaktioner i finansiella instrument som ska rapporteras till FI:s befintliga transaktionsrapporteringssystem TRS är den 2 januari 2018. TRS-systemet kommer att vara öppet till och med den 12 januari 2018 kl. 23.59 för att ta emot transaktioner och/eller återkallelser av transaktioner enligt Mifid med handelsdatum till och med den 2 januari 2018.

FI-forum: Rapportering under Mifir/Mifid 2

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft 3 januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering till FI och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Esma publicerar referensdata och instruktioner för att ladda ned filer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat instruktioner om hur man får tillgång till de referensdata som omfattas av regelverken Mar respektive Mifid 2/Mifir. EU-myndigheten har samtidigt publicerat aktuella referensdata som går att ladda ned.

Nya regler för rapportering av råvaruderivat

EU-direktivet (EU) 2016/65 (Mifid 2) begränsar hur stora positioner en enskild person kan inneha i råvaruderivat. Regelverket innehåller även krav på övervakning och uppföljning positionsbegränsningarna. Bestämmelserna kompletteras av nya och omfattande rapporteringskrav av slutkundspositioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa.

Ny sida om transaktionsrapportering Mifid2/Mifir

Nu finns en ny sida med information om transaktionsrapportering under Mifid2/Mifir.

Testrapportera i TRS 2-systemet

Den 3 januari 2018 när direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir träder i kraft, tas ett nytt transaktionsrapporteringssystem TRS2 i drift. Transaktionsrapportering enligt Mifid 2/Mifir sker enbart till det nya TRS2-systemet. Alla företag som avser lämna transaktionsrapporter enligt Mifid 2/Mifir från och med den 3 januari uppmanas att ha testrapporterat i TRS2-systemets testmiljö innan de rapporterar skarpt. Testmiljön är åtkomlig dygnet runt, förutom vid driftstopp.

Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2)

Den 3 januari 2018 trädde direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir i kraft. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse. Transaktionsrapportering enligt Mifid 2/Mifir sker till TRS 2-systemet som togs i drift den 3 januari 2018. Systemet är åtkomligt dygnet runt, förutom vid driftstopp.

Laddar sidan