Resultat

2019

Dagordning den 15 oktober

2019-10-14 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 15 oktober 2019.

Tillgänglighet för fi.se

2019-09-23 | Om FI

Finansinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur fi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Stabiliteten i det finansiella systemet 2019:2

2019-09-20 | Om FI

Publicering av årets andra stabilitetsrapport på FI:s webbplats.

Martin Noréus slutar på FI

2019-09-18 | Nyheter Om FI Bank

FI:s biträdande generaldirektör och chef för område Bank, Martin Noréus, slutar sin tjänst på FI för en tjänst som Chief Compliance Officer på Handelsbanken.

Bankbarometern (2019:2)

2019-09-13 | Om FI

Läs mer

Dagordning den 17 september

2019-09-11 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 17 september 2019.

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank

2019-08-29 | Nyheter Om FI Bank

Med anledning av att Folksams koncernchef Jens Henriksson har utsetts till vd och koncernchef för Swedbank har FI fått frågor om det kan uppstå en jävssituation på grund av att FI:s generaldirektör Erik Thedéen tidigare har varit vd för KPA, som Folksam samäger med SKL.

Laddar sidan