Resultat

2019

FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

2018

FI-tillsyn 1: Erfarenheter från penningtvättstillsynen 2016–2017

FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt arbete mot penningtvätt. Men mer behöver göras.

2006

Ordning och reda? I - en granskning av 150 försäkringsförmedlare (2006:8)

Fyra av fem granskade försäkringsförmedlare följer inte de regler som enligt lag gäller för verksamheten. Försäkringsförmedlare ska enligt lag kontrollera de anställdas skötsamhet och kompetens och dessa kontroller ska dokumenteras. De ska dessutom fastställa interna regler för att förhindra penningtvätt.

Laddar sidan