Resultat

2024

Förslag till nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

FI föreslår nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar som ska gälla för clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag.

2023

Förslag till ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslag till nya regler om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Bakgrunden är den nya lagen (2023:714) om förvärv och fövaltning av nödlidande kreditavtal (kreditförvaltningslagen) med tillhörande förordning.

Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

FI remitterar ett tillägg till den tidigare remissen Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Förslag till föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell statistik

FI föreslår att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:14) om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik ska upphävas och ersättas av nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken. Förslaget innebär endast mindre ändringar i förhållande till vad som gäller i dag.

Ändringar i föreskrifter om försäkringsrörelse och om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifter om försäkringsrörelse och om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse. Ändringarna består i att hänvisningar till två genomförandeförordningar uppdateras.

FI föreslår enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad.

Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regeringen föreslog den 1 juni 2023 vissa ändringar i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Förslagen innebär bland annat en utökad registreringsplikt och införandet av ett allmänt lämplighetskrav på dem som bedriver den typen av verksamhet.

Förslag till ändrade föreskrifter om positionslimiter

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.