Resultat

2021

Struktur för ökad motståndskraft

Finansinspektionen tillstyrker huvuddragen i förslagen i det slutbetänkande som Utredningen om civilt försvar överlämnat.

2017

Remissvar: Nya skatteregler för företagssektorn

FI tillstyrker förslaget om nya skatteregler för företagssektorn.

Laddar sidan