Remissvar: Nya skatteregler för företagssektorn

FI tillstyrker förslaget om nya skatteregler för företagssektorn.

FI konstaterar inledningsvis att förslaget får begränsade effekter för den finansiella sektorn. Men de nya reglerna kommer att minska företagens incitament för lånefinansiering och kan därmed förväntas bidra positivt till den finansiella stabiliteten.

Laddar sidan