Resultat

2017

Ny prospektförordning

2017-07-05 | Prospekt Regler Nyheter

Ett antal bestämmelser om undantag för prospektskyldighet vid upptagande av värdepapper till handel på reglerad marknad tillämpas direkt från och med 20 juli 2017 då den nya prospektförordningen träder i kraft .

Laddar sidan