Resultat

2021

EU-samråd om riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (Mar)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om förändringar i nuvarande riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i myFC Holding

A har handlat aktier i myFC Holding på ett sätt som innebär en överträdelse av förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alteco Medical

A har handlat aktier i bolaget Alteco Medical AB på ett sätt som har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Carnegie döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel

Carnegie har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för överträdelse av förbudet mot insiderhandel. FI utfärdade tidigare ett sanktionsföreläggande som Carnegie inte godkände. FI valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Torslanda Property Investment

A har handlat aktier i bolaget Torslanda Property Investment AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Tobin Properties

A har handlat aktier i bolaget Tobin Properties AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Industrial Solar Holding

A har handlat aktier i bolaget Industrial Solar Holding AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Camanio Care AB

A har handlat aktier i bolaget Camanio Care AB (numera Unwrap Finance AB) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Idogen

A har handlat aktier i bolaget Idogen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Laddar sidan