Resultat

2018

FI-podden: fler måste anmäla affärer med värdepapper till FI

Ett nytt avsnitt av FI-podden handlar om de krav som finns på noterade bolag och personer i ledande ställning att anmäla värdepappersaffärer till Finansinspektionen.

2016

Slutliga riktlinjer för insiderinformation på råvaru- och spotmarknader

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en slutlig version av sina riktlinjer för insiderinformation när det gäller råvaruderivat enligt EU:s förordning mot marknadsmissbruk (Mar).

Information om upphörande av dispenser

FI har under juni månad skickat ut brev med information till insynspersoner, som under gällande regelverk för insynshandel (till och med 2 juli) beviljats dispens från manuell rapportering av förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen.

Justering av reglerna om transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Den 29 juni 2016 publicerades Benchmarkförordningen (EU) 2016/1011. Artikel 56 i Benchmarkförordningen justerar artikel 19 i (EU) 596/2014 MAR i vissa avseenden. Bland annat berörs bestämmelser i artikel 19.1a om anmälningskrav gällande , artikel 35 kompletteras genom hänvisning till artikel 38 och artikel 38 ändras genom tillägg.

Särskild avgift vid överträdelse av marknadsmissbruksförordningen

EU:s nya förordning mot marknadsmissbruk (Mar) träder i kraft den 3 juli i år. Men vissa lagändringar som krävs för att FI ska kunna besluta om sanktioner dröjer ytterligare cirka ett halvår. Under tiden kommer FI att få ingripa och besluta om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Nya regler för rapportering av insynshandel och loggbok

Den 3 juli 2016 kommer nya regler för insynspersoner. De innebär bland annat utökade regler om insiderförteckningar, begreppet insynsperson ersätts med person i ledande ställning, tidsperioden inom vilken förändringar ska rapporteras kortas till tre dagar och fler instrument ska anmälas.

Laddar sidan