Fondinnehav

Värdepappersfonders innehav

Uppgifterna publiceras kvartalsvis, från och med fjärde kvartalet 2018, med två månaders fördröjning och gäller endast svenska värdepappersfonder. Specialfonders innehav publiceras inte.

Uppgifter som publiceras

Fokus ligger på fondernas innehav, men vissa ytterligare uppgifter publiceras också, till exempel fondförmögenhet, avgifter, jämförelseindex, aktiv risk och standardavvikelse.

Alla uppgifter är sådana som fondbolagen rapporterar till FI kvartalsvis. Mer information om uppgifterna och om hur data valideras finns i FI:s instruktioner för rapporteringen − se särskilt dokumentet "Tekniska specifikationer Schema och anvisningar Fondinnehav" − som finns på sidan Innehavsrapportering.

Revideringar  

Om uppgifterna om en fond revideras visas enbart den senaste versionen. I filnamnet framgår datum och klockslag för den senaste inrapporterade filen. På så sätt kan du kontrollera om det skett någon revidering av en innehavsrapport.

Tekniskt format

FI publicerar uppgifterna i zipfiler. Filerna är i XML-format. För instruktioner om hur du laddar ned data och öppnar fondinnehav i Excel, se Instruktioner för att öppna fondinnehav i Excel. 
OBS! Det kan finnas problem med att öppna filerna i Excel på Mac-datorer.


Senast granskad: 2024-03-21