Rapportera till FI

Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2023.
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2023.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2022.

Nytt inför rapporteringen under första kvartalet 2023.

Det har tillkommit en ny frågeställning i rapporten: "Bedriver företaget Hawala-verksamhet?"

Exempel

De frågor som företagen ska svara på i penningtvättsrapporteringen går att se i exempelformuläret nedan. Notera att det är ett exempelformulär och att penningtvättsrapporten endast ska rapporteras i FI:s system för periodisk rapportering.

Om rapporteringen

Formuläret innehåller frågor som täcker alla företag under FI:s tillsyn. Detta innebär att vissa frågor endast kan besvaras av vissa företag, exempelvis banker. Sådana företagsspecifika frågor ska endast besvaras av de företag som berörs vid det faktiska rapporteringstillfället. Frågorna kan komma att förändras och anpassas ytterligare över tid. Teknisk hjälp och mer information finns på sidan Rapportera till FI.

För övriga frågor kring rapporteringen, och särskilt vid eventuella problem med att förstå frågorna i formuläret, kontakta gärna FI via mejladressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.


Senast granskad: 2023-01-23