Så undviker du att bli lurad

Personer som ägnar sig åt investeringsbedrägerier gör allt för att ge intrycket av att vara seriösa. De hänvisar till allt från falska webbplatser till påhittade börser för att vilseleda. Att upptäcka ett bedrägeri är svårt, men om du ser till att ha ett kritiskt förhållningssätt och följer våra råd kan du undvika de värsta fällorna.

Försäljarna är ofta pålästa, uthålliga och väldigt påstridiga. Det förekommer att före detta anställda från finansbranschen - med lång erfarenhet från finansmarknaden – är delaktiga. Det är personer som vet hur man övertygar kunder att investera.

Tyvärr kan det som till en början låter fantastiskt i själva verket vara ett bedrägeri som slutar med att du förlorar allt du investerat. Det kan handla om flera hundra tusen kronor. Att vara med om någonting sådant är en smärtsam erfarenhet som kan leda till stor förtvivlan och skam för den som har drabbats.

Att upptäcka ett bedrägeri är svårt men det finns varningssignaler. Om du är uppmärksam på dem kan du slippa de vanligaste fallgroparna:

 • Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, så är det nog så. Tänk efter och fråga dig själv varför just du har blivit kontaktad med ett sådant bra erbjudande.
 • Seriösa företag erbjuder sällan finansiella investeringar över telefon, särskilt inte på kvällar. Var skeptisk mot försäljare som ringer kvällstid och försöker sälja investeringar. Be att få se allt skriftligt!
 • Se till att du förstår vad du investerar i. Finansmarknaden är komplex och består av många komplicerade produkter. Avstå från att investera om du inte begriper vad det handlar om.
 • Kontrollera att företaget har tillstånd för sin verksamhet och att det inte finns med på FI:s varningslista. För de flesta finansiella verksamheter krävs tillstånd från FI. Här hittar du FI:s företagsregister med de företag som har tillstånd från FI eller är registrerade hos FI. Har företaget som kontaktar dig inget tillstånd ska du inte heller göra affärer med det. Här hittar du FI:s varningslista med företag som inte existerar eller saknar tillstånd.
 • Misstänker du att något inte står rätt till så kontakta FI och gör en polisanmälan. Låt oss få veta vad som har hänt. Då kan vi hjälpa genom att varna andra.
Frågor att ställa

Var alltid utrustad med ett stort mått sund skepsis. Det gäller särskilt om du skulle få ett oväntat erbjudande om en "lovande" investering från någon okänd person.

Tänk igenom situationen mycket noggrant innan du fattar beslut om att satsa pengar på någon investering eller placering. Här är några exempel frågor att ställa sig själv:

 • Varför får jag ett så fint erbjudande från någon jag inte känner?
 • Följer affären "de fem flaggornas teori" (se avsnittet "Varningssignaler")?
 • Är argumenten för investeringen seriösa? Det är till exempel olagligt att sprida insiderinformation.
 • Vet jag något om bolaget vars aktier jag ska köpa?
 • Finns det någon årsredovisning eller några delårsrapporter?
 • Var kommer mina aktier att förvaras?
 • Var kommer mina aktier att registreras?
 • Hur många aktier har bolaget givit ut?
 • Vilka risker finns det med denna investering? (Alla investeringar är förknippade med någon form av risk. Du skulle inte bli kontaktad om det inte fanns någon risk.)
 • Vilka är de totala kostnaderna? Ta reda på vad exakt som ingår i investeringen. Begär skriftlig information om vilka årliga, engångs- och uttagskostnader som gäller.
 • Finns värdepapperen noterade på en börs? Oseriösa bolag är sällan börsnoterade eftersom reglerna för noterade bolag är stränga. OTC-bolag finns aldrig noterade på en börs.

Kontroller du kan göra

Uppgifter om ett företag inom den finansiella sektorn går att kontrollera med Finansinspektionen och dess motsvarigheter i andra länder. Namn, adress och bolagsnummer är exempel på sådant du kan kontrollera.

Var också noga med att ta reda på att de telefonnummer och postnummer som du fått av företaget överensstämmer med de officiella uppgifter som myndigheterna har.

Se upp med mäklarens kontrollförslag

Ett återkommande grepp från personer som ringer upp och utger sig för att vara mäklare är att lämna ut länkar till myndigheter eller självreglerande organisationer. Syftet är att du ska kunna konstatera att allt står rätt till. Men det finns all anledning att betrakta sådana länkar med misstänksamhet. Ibland kan de leda till webbplatser som skapats av blufföretag, för att missleda. I andra fall kan de som ringer ha "lånat" namn på riktiga företag som finns registrerade i officiella tillsynsmyndigheters register. Kontrollera istället på egen hand att de uppgifter du har om företaget stämmer.

Myndigheternas uppgifter

På Finansinspektionens webbplats kan du

För prospekt godkända av andra EU-länder (Europapass): kontakta FI eller det aktuella landets tillsynsmyndighet.

Utländska myndigheter

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter i andra länder finns på Internationella organisationen för värdepapperstillsyn Iosco:s webbplats.
www.iosco.org.

Varningssignaler

De som genomför investeringsbedrägerier är ofta väldigt skickliga på att efterlikna seriös affärsverksamhet. Men det finns, trots allt, tecken som bör väcka misstankar om att allt inte står rätt till.

Här är några exempel på signaler på oseriös verksamhet. Var uppmärksam på dessa om du blir kontaktad av ett företag som du inte känner till.

För bra för att vara sant

Se alltid upp med erbjudanden som dimper ned från ingenstans – exempelvis oväntade telefonsamtal från främmande säljare – och som låter som snabba och enkla sätt att göra en vinst utan någon större ansträngning.

Ett enkelt men bra råd i sådana här sammanhang är: "om det låter för bra för att vara sant så är det nog så".

Spänner över flera länder

Om du ser att mäklaren uppger en adress i ett land, att investeringen ska ske i ytterligare ett land och banken som du ska betala till finns i ett tredje land, bör du ta det som en allvarlig varningssignal. Investeringsbedrägerier organiseras ofta så att verksamheten är utspridd på flera länder för att göra det svårare att bli spårad.

Ofta är minst fem länder inblandade. Utöver de tre nyss nämnda handlar det om landet där du själv bor och landet där de som ligger bakom gömmer sig. I det internationella samarbetet mellan finansinspektioner i olika länder kallas detta "de fem flaggornas teori".

 • Land 1: Här sitter säljarna och ringer, men inte till någon kund i detta land. Det är oftast inte i det land där man uppger sin adress.
 • Land 2: Här finns kunderna. Oftast finns kunder i flera länder.
 • Land 3: Här finns produkterna som är aktier eller andra finansiella instrument.
 • Land 4: Här finns banken till vilken du ska betala för din investering.
 • Land 5: Här bor de som organiserar bedrägeriet och deras familjer.

Utan nödvändigt tillstånd

För att få vända sig till kunder i Sverige och erbjuda finansiell rådgivning, investeringar och andra finansiella produkter måste ett företag ha tillstånd från FI eller från motsvarande tillsynsmyndighet i något annat land som i sin tur anmält detta till FI. Vissa påstår sig ha tillstånd i landet de verkar, vilket kan vara helt gripet ur luften och dessutom otillräckligt.

I Företagsregistret på FI:s webbplats kan du kontrollera att företaget har rätt tillstånd.

Inget godkänt prospekt

Aktier och liknande värdepapper som erbjuds till allmänheten ska beskrivas i prospekt, vars innehåll styrs av lagar och regler. Prospekten ska dessutom i förhand granskas och godkännas av FI – eller motsvarande myndigheter i något annat land – innan de får användas.

De som genomför investeringsbedrägerier tar ofta fram dokument som liknar prospekt, utan att leva upp till de krav som ställs i svensk och utländsk lag. På FI:s webbplats kan du kontrollera att ett prospekt är godkänt på rätt sätt.

Ingen redovisning

Se upp ordentligt om det saknas årsredovisning och delårsrapporter i den information du får. Det här är ett ganska säkert tecken på att det handlar om ett investeringsbedrägeri.
Detsamma gäller om du får något som liknar ekonomisk redovisning, men saknar underskrift från en revisionsfirma.

Produkter i ropet

Investeringsförslagen rör ofta något som ligger i tiden och som det skrivs mycket om i tidningarna, till exempel miljöteknik, energieffektivisering och olika råvaror.

Var särskilt försiktig om ett erbjudante är ett så kallat "private placement", ett köp av aktier innan ett bolag börsnoteras. En annan term som används är "pre IPO investing", där IPO står för Initial Public Offering.

Snabba beslut

Ett typiskt drag för investeringsbedrägerier är att du får press på dig att fatta snabba beslut. Betänketid ges, men bedragarna återkommer upprepade gånger om att du måste bestämma dig, för att sätta dig under tryck.

Påstådd låg risk

De som tar kontakt på det här sättet och föreslår en investering framhåller gärna att den självfallet innebär en viss risk, men att de har tillgång till information som gör att de bedömer den som säker. Dessutom kan du få löfte om att kunna sälja när du vill, eller få pengarna tillbaka om investeringen inte ökar i värde eller ger utdelning. De kan också locka med en rabatt för tidiga investerare.

Alltid tillfälle att köpa – aldrig att sälja

Om du gjort en investering och efter en tid vill sälja kommer bedragarna envetet att hävda att det är fel tillfälle. Investeringen kommer att öka i värde och du kommer att ångra dig, påstår de.

Om du ändå insisterar kan du få förslag om att byta din nuvarande investering mot en annan. Med andra ord försöker de så långt som möjligt att undvika att betala tillbaka pengar till dig. När du till slut fått igenom en säljorder är pengarna förmodligen förlorade i alla fall.

Insiderinformation

Det är också vanligt att den som kontaktar dig säger sig ha insiderinformation som övriga marknaden inte känner till – och att detta inte skulle vara olagligt när det sker utomlands.

Skattefri avkastning

En annan variant är att det handlar om en möjlighet att investera innan en förestående börsintroduktion. Löften kan ges om en notering – ofta på Nasdaq – inom exempelvis ett halvår och en årlig aktieutdelning. Skattefri avkastning är ett annat ofta använt lockbete.

Aktier i amerikanska OTC-bolag

Är aktien uppsatt på en OTC-lista bör du vara särskilt försiktig eftersom detta ofta förekommer i investeringsbedrägerier. OTC (Over The Counter) står för handel över disk. Ett OTC-bolags aktier handlas alltså inte på en börs, vilket betyder att det inte sker någon vanlig prissättning baserad på tillgång och efterfrågan.

Amerikanska aktier delas dessutom in i en rad olika kategorier, med olika regelverk. som bland annat kan innebära att de inte går att sälja vidare som vanliga aktier. Ett exempel är aktier som säljs inom Regulation S. Det finns också två slags amerikanska OTC-bolag, OTC och Other OTC.

Upprepade långa samtal

Nästan alla som drabbats vittnar om en anmärkningsvärd envetenhet och uthållighet hos dem som utgör sig för att vara mäklare. Så fort de noterat minsta intresse ringer de om och om igen, ofta långa samtal där de lovar hög och snabb avkastning och varnar för besvikelse om du inte skulle våga investera.

De är, kort sagt, mycket drivna försäljare. Så länge du finns kvar i luren kommer de att fortsätta försöka sälja. Då och då avbryter de och frågar de hur du mår och vad du jobbar med för att inge ny tillförsikt. Så länge de kan hålla kvar dig på tråden och du fortsätter att prata har du egentligen inte sagt "nej".

Senast granskad: 2018-03-09
Laddar sidan