Ny i Sverige

Kurs för dig som möter nyanlända i ditt arbete                                                            Privatekonomi del 3 är en utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer samt socialsekreterare och flyktinghandläggare. Av utbildningen får deltagarna kunskaper om bland annat bedrägerier, internetsäkerhet och konsumenträtt. Man behöver inte ha deltagit på privatekonomi del 1 och 2 för att delta på del 3.

Privatekonomi del 1 och 2 är avslutad och innehöll bland annat skulder, pension, finansiell förmåga, lån, försäkringar och bankfrågor. Ämnen som är viktiga för nyanlända att ha koll på när man kommer till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett annat ekonomiskt system.

SFI-Ekonomi är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas undervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både filmer, ett test och en handbok.

www.sfiekonomi.se

En enkel kurs i finans är en öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda. Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen tar till exempel upp ämnen som bostadslån, pensionssparande och andra frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet i Sverige. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi.

Kursen är en fortsättning på materialet "Dina pengar och din ekonomi" som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI).

www.finanskurs.se


Kontaktinfo:

Vanda Brandt
Kommunikatör

Kontaktinfo:

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2023-04-17