Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2021

Dagordning den 20 april

2021-04-14 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 20 april 2021.

Dagordning den 16 mars

2021-03-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 mars 2021.

Dagordning den 16 februari

2021-02-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 16 februari 2021.

Protokoll 2020:16

2021-02-02 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 17 november 2020.

Protokoll 2020:15

2021-02-02 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse torsdagen den 12 november 2020.

Dagordning den 26 januari

2021-01-20 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 26 januari 2021.

2020

Dagordning den 15 december

2020-12-09 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 15 december 2020.

Protokoll 2020:14

2020-11-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 13 oktober 2020.

Dagordning den 17 november

2020-11-11 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 17 november 2020.

Protokoll 2020:13

2020-10-15 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 15 september 2020.

Laddar sidan