Sanktioner

Finansinspektionen övervakar att företagen under tillsyn följer de regler som gäller för verksamheten och kan ingripa mot de företag som inte sköter sig. FI kan även ingripa mot andra som överträder det finansiella regelverket.  Vi ingriper också mot företag som bedriver verksamhet på den finansiella marknaden utan tillstånd.

Senast granskad: 2018-04-06
Laddar sidan