PM 3 – Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

Sammantaget visar analysen att en lägre andel av hushållen tar nya lån med höga belåningsgrader och att amorteringsbeteendet har förbättrats bland hushåll med höga belåningsgrader.

I denna promemoria visas, med hänvisning till Finansinspektionens senaste bolåneundersökning, att trenden med stadigt stigande belåningsgrader ser ut att vara bruten. Det är positivt eftersom det innebär att sårbara hushåll snabbare får en säkerhetsmarginal, och därmed bättre motståndskraft, mot eventuella bostadprisfall.

För hushåll som tar ett nytt bolån visar analysen också att amorteringarna på topp- och blancolån är större än tidigare. Däremot är amorteringstiderna mycket långa på bottenlån. Vidare är nettoamorteringarna (bruttoamorteringarna minus nya lån) negativa hos nya låntagare.

Laddar sidan