Resultat

2022

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

I dag har FI:s styrelse beslutat om nya föreskrifter om säkerhetsskydd.

FI föreslår nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag

FI remitterar ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd som gäller för finansiella företag.

2021

Finansinspektionen blir ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd

Den 1 december blir Finansinspektionen ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket, och ska därmed utöva tillsyn över finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige. Det införs också nya krav på verksamhetsutövare och skärpningar i tillsynsmyndigheternas befogenheter vad gäller säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att genom förebyggande åtgärder skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, och även i vissa andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Kraven på säkerhetsskydd gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, såväl allmänna som enskilda verksamhetsutövare.

Regler och vägledningar

Här följer några av de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar säkerhetsskyddsarbetet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och för motsvarande utländska företag etablerade i Sverige.

Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

När en verksamhetsutövare inom finansiell sektor i sin säkerhetsskyddsanalys identifierat att denne driver säkerhetskänslig verksamhet ska detta utan dröjsmål anmälas till Finansinspektionen.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att säkerhetsskyddet ska upprätthållas, och Sveriges säkerhet skyddas på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär en säkerhetsskyddad upphandling ett upphandlingsförfarande där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Blanketter

Läs mer