Resultat

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan i NC Lahega

2018-05-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i NC Lahega AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Axfood

2018-05-23 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 16 200 kronor för att ha handlat med aktier i Axfood inom trettio dagar innan innan en delårsrapport offentliggjordes och för sent ha anmält transaktionen med aktier i Axfood Aktiebolag till Finansinspektionen.

Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

Dooba Investments Limited får avgift för sen anmälan

2018-05-22 | Sanktioner

Dooba Investments Limited ska betala en sanktionsavgift på 190 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i ALM Equity AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i FM Mattsson Mora Group

2018-05-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i FM Mattsson Mora Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Nextcell Pharma

A har köpt en aktie i bolaget Nextcell Pharma. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Senzime

A har utfört en transaktion av aktier i bolaget Senzime mellan två konton som A kontrollerat. Transaktionen har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Recyctec Holding

A har handlat aktier i bolaget Recyctec Holding på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång,efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att sina köp har utförts av legitima skäl.

Clearance Capital Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Clearance Capital Limited ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Hufvudstaden AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Clearance Capital Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-05-16 | Sanktioner

Clearance Capital Limited ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Klövern AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan