Resultat

2021

Unwrap Finance Nordic får avgift för uteblivna blankningsanmälningar i ArcAroma

2021-05-14 | Sanktioner

Unwrap Finance Nordic AB ska betala en särskild avgift på 25 miljoner kronor för underlåtenhet att anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i ArcAroma AB vid 57 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Idogen

A har handlat aktier i bolaget Idogen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

SEBI Holding får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i DevPort

2021-05-12 | Sanktioner

SEBI Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 280 000 kronor för för sent ha anmält en transaktion med aktier i DevPort AB till samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i DevPort till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Odi Pharma AB

A har handlat aktier i bolaget Odi Pharma AB (publ) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Renaissance Technologies får avgift för sen blankningsanmälan i Oriflame Holding

2021-04-23 | Sanktioner

Renaissance Technologies LLC ska betala en särskild avgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i Oriflame Holding AG vid 47 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Attana och Obducat

A har handlat med aktier i Attana AB och Obducat AB. A:s köp om en aktie kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på respektive aktie. A har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknads­ missbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Sällsam Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prolight Diagnostics

2021-04-16 | Sanktioner

Sällsam Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med teckningsoptioner i Prolight Diagnostics AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

2021-04-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 330 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Coeli Private Equity AB till Finansinspektionen.

Quadrox får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

2021-04-15 | Sanktioner

Quadrox AB ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Coeli Private Equity AB till Finansinspektionen.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. FI hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. FI valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Laddar sidan