Resultat

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2023-11-20 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i DistIT AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-20 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorts sin halvårsrapport för perioden april–juni 2023.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-16 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 60 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktion med aktier i BHG Group AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022.

Fysisk person får sanktionsavgift för sena anmälningar av blankning

AA ska betala en särskild avgift med 450 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i aktier i Mips AB vid fyra tillfällen har uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Bolaget AA får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Urb-it AB

2023-10-13 | Sanktioner

Bolaget AA ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Urb-it AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EQL Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget EQL Pharma på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EQL Pharma

AA har handlat med aktier i bolaget EQL Pharma på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

FI ger Simplex en varning

Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Agtira

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Bofinks tillstånd återkallas

2023-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Bofink AB:s tillstånd att ge ut bostadskrediter.