Resultat

2021

RoosGruppen får sanktionsavgift för sen flaggning i AddLife

2021-01-27 | Sanktioner

RoosGruppen AB ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i AddLife AB gått ner under flaggningsgränser.

Systematica Investments Limited får avgift för sen blankningsanmälan i BillerudKorsnäs

2021-01-27 | Sanktioner

Systematica Investments Limited ska betala en särskild avgift på 60 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Nasdaq Clearing Aktiebolag får varning och sanktionsavgift

2021-01-27 | Sanktioner Emir Marknad

Nasdaq Clearing Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Credit Fund I

2021-01-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I AB (publ) till Finansinspektionen.

Brax Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Brax Investments SA ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alzinova

A har genomfört transaktioner i Alzinova AB tillsammans med B. Transaktionerna har skett på handelsplatsen Spotlight Stock Market mellan A:s depå och B:s depå, båda i Nordnet Bank. Transaktionerna har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Carnegie Investment Bank får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Carnegie Investment Bank AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor för inte ha rapporterat en misstänkt marknadsmanipulation.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alzinova

A har handlat aktier i bolaget Alzinova AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Orezone

A har handlat aktier i bolaget Orezone AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Laddar sidan