Resultat

2016

Swedbank, 3 000 000 kronor

2016-05-09 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen beslutar att Swedbank ska betala särskild avgift med 3 000 000 kronor för underlåtenhet att föra fullständiga förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation som rör banken.

Danske Bank får särskild avgift för sen flaggning

2016-03-10 | Sanktioner Marknad Bank

Danske Bank ska betala 100 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att dess aktieinnehav i Sensys Gatso Group hade passerat en flaggningsgräns.

2015

Skandinaviska Enskilda Banken får avgift för sen flaggning

2015-06-03 | Sanktioner Marknad Bank

Skandinaviska Enskilda Banken ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Creades AB till Finansinspektionen.

2012

Forex Bank får betala särskild avgift för sen flaggning

2012-07-12 | Sanktioner Marknad Bank

Forex Bank får betala särskild avgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Panaxia till Finansinspektionen.

2011

SEB får betala särskild avgift för sen flaggning

2011-10-19 | Sanktioner Marknad Bank

Skandinaviska Enskilda Banken AB, (SEB) ska betala särskild avgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Netonnet AB.

Straffavgift för SEB

2011-05-20 | Sanktioner Marknad Bank

Skandinaviska Enskilda Banken AB får en anmärkning och ska betala ska betala en straffavgift på 2 miljoner kronor.

Särskild avgift för Nordea för sen flaggning

2011-04-06 | Sanktioner Marknad Bank

Nordea Bank ska betala särskild avgift på 500 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Probi samt i Affärsstrategerna till Finansinspektionen.

Straffavgift för Swedbank

2011-01-20 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen har beslutat om anmärkning och straffavgift för Swedbank för brister i dess uppdrag som förvaringsinstitut. Banken döms att betala 2,5 miljoner kronor.

Straffavgift för Handelsbanken

2011-01-20 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen har beslutat om anmärkning och straffavgift för Handelsbanken för brister i dess uppdrag som förvaringsinstitut. Banken döms att betala 3,5 miljoner kronor.

2010

HQ Banks tillstånd för försäkringsförmedling återkallas

2010-08-30 | Sanktioner Marknad Bank

Finansinspektionen återkallar HQ Banks tillstånd för försäkringsförmedling efter att bolaget försatts i likvidation.

Laddar sidan