Resultat

2016

Nya regler om marknadsmissbruk

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. FI informerade om de nya reglerna.

2013

Börsbolagens kontroll över insiderinformation

FI-forum om hu börsbolag kan få bättre kontroll över insiderinformation och loggbokshantering.