Nya regler om marknadsmissbruk

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. FI informerade om de nya reglerna.

Nya regler om marknadsmissbruk

 

  • fler emittenter och fler kategorier av finansiella instrument omfattas av de nya reglerna
  • utökade regler för insiderförteckningar
  • personer i ledande ställning, samt deras närstående, ska rapportera transaktioner till emittenten och till Finansinspektionen inom tre affärsdagar
  • nya uppgifter för emittenter
  • förändringar för närstående till personer i ledande ställning
  • handelsförbudet gäller samtliga personer i ledande ställning
  • nya regler kring investeringsrekommendationer
  • särskild avgift vid överträdelse av MAR.

Seminariet riktade sig främst till emittenter av värdepapper och obligationer, värdepappersbolag, fondbolag och handelsplatser.

Laddar sidan