Resultat

2019

Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i betänkandet.

2016

Remissvar: Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

FI tillstyrker promemorians lagförslag men lämnar ett antal synpunkter på förslagen.

2015

Nytt kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

FI tillstyrker nu utredningens förslag i frågan om tillsyn och beslut om sanktioner enligt artikel 17 MAR efter att marknadsoperatörerna ändrat sin uppfattning.

Kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

Finansinspektionen kompletterar tidigare remissvar med kommentar om avsnitt 14.3 samt när det gäller bolagens rapportering av återköp av egna aktier.

2014

Remissvar: Betänkandet SOU 2014:46 Marknadsmissbruk 2

Finansinspektionen (FI) anser att det är viktigt med ett så förordnings- och direktivnära genomförande som möjligt för att säkerställa möjligheter för en effektiv internationell samverkan och därmed en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.

Laddar sidan