Nytt kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

FI tillstyrker nu utredningens förslag i frågan om tillsyn och beslut om sanktioner enligt artikel 17 MAR efter att marknadsoperatörerna ändrat sin uppfattning.

Finansinspektionen kompletterade den 14 juli 2015 sitt tidigare remissvar och önskade att tillsyn och befogenheter att besluta om sanktioner för artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen  (MAR) skulle delegeras till marknadsplatsoperatörerna i enlighet med den möjlighet som ges i artikel 23.1 MAR. Detta överensstämde också med de synpunkter som framförts av marknadsplatsoperatörerna.

Mot bakgrund av att marknadsplatsoperatörerna har ändrat uppfattning i frågan när det gäller tillsyn och beslut om sanktioner enligt artikel 17 MAR tillstyrker Finansinspektionen numera utredningens förslag. 

Laddar sidan