Om varningslistan

FI varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i eller utanför Sverige.

FI:s Varningslista

Dessa företag erbjuder ofta investeringar som senare visar sig värdelösa.

FI samarbetar med andra tillsynsmyndigheter inom EU genom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma och utanför EU genom Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco. FI:s varningslista innehåller även varningar som har utfärdats av tillsynsmyndigheter som ingår i dessa samarbeten.

Varningarna presenteras på följande vis:

Företag: Företagets namn. Synonymer förekommer.
Källa: Den tillsynsmyndighet som varnar.
Datum: När informationen kom från tillsynsmyndigheten. Datumet är i vissa fall äldre än den tidpunkt när FI publicerar företagsnamnet.

För ytterligare information, kontakta FI:s Konsumentenhet.

 


Senast granskad: 2022-01-13