Sökanvisningar företagsregistret

När du ska söka i vårt företagsregister kan du antingen välja fritextsök eller avancerad sök.

Fritextsök

Den här sökrutan ger dig möjlighet att söka på ett ord, det kan t ex vara ett företagsnamn, ett organisationsnummer (med bindestreck) eller en plats. När du börjar skriva i rutan får du förslag på institut som börjar på de bokstäver du skrivit. Du kan då välja att klicka på ett av de namnen och det företaget kommer visas.

Om du istället skriver klart ditt ord och klickar på sök kommer du få träff på samtliga institut som har ordet någonstans i sin information, det kan vara ett firmanamn, en postort, en del av ett tillstånd eller något annat.

Om ordet du söker med bara är en del av det du söker, använd * för att få bättre träffar. Om du t.ex. letar efter Bankgirot, men bara söker på "giro", då kommer du inte att få träff, men med *giro* kommer Bankgirocentralen BGC AB med i sökresultatet.

Det går att söka på minst två bokstäver i fritextsöken, det är för att du ska få så bra sökresultat som möjligt.

När du får ett sökresultat visas det i en lista uppdelat på företagens huvudverksamheter, dvs. deras kategorier. Se exempel här:

Sökningar i fritextsöken kan inte kombineras med sökningar i den avancerade söken.

Avancerad sök

I den avancerade söken har du större möjligheter att kombinera olika sökkriterier som exempelvis Huvudkategori, Kategori, Huvudverksamhet och annan verksamhet, Tillstånd, Land och Postort. Du kan välja en eller flera val i rutorna genom att hålla in Ctrl-knappen och klicka på dina val. På samma sätt kan du avmarkera valen.

Du kan kombinera en eller flera val i samtliga rutor i den avancerade söken men det går inte att kombinera detta med fritextsöken.

Det går också bra att välja bara ett av sökkriterierna i den avancerade söken för att söka på just det.

Tänk på att välja Rensa mellan dina sökningar för att vara säker på att de gamla valen har rensats innan ny sökning påbörjas!

Huvudkategori

I huvudkategorin delas flera kategorier (instituttyper) in i en grupp. Tex i huvudkategorin Bank visas bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och svenska bankers utländska filialer.

Väljer du en eller flera val i denna kommer de instituttyper som ingår i de grupperna visas i rutan nedanför, Kategori.

Kategori

En kategori motsvarar den instituttyp som företagen i den gruppen har, tex bankaktiebolag eller värdepappersbolag.

Du kan söka direkt på en kategori genom att markera en eller flera sådana i rutan. Då kommer samtliga företag i den kategorin att visas i sökresultatet.

Kategori motsvarar huvudverksamhet eller annan verksamhet.

Huvudverksamhet och annan verksamhet

Ett företag tilldelas en instituttyp hos Finansinspektionen när man registreras i vårt register. Denna instituttyp utgår ifrån företagets huvudverksamhet, dvs det styrande regelverket. Till exempel, om företaget har tillstånd både som bank och försäkringsförmedlare är det styrande regelverket bankrörelse och de får därmed instituttyp Bank. Vi registrerar däremot försäkringsförmedlingen som en annan verksamhet. Det går att se i registret om ett företag även har annan verksamhet genom att titta under rubriken Annan verksamhet. Det går även att se på tillstånden som företaget erhållit.

Här hittar du information om annan verksamhet:

Ett företag med flera verksamheter visas under samtliga kategorier som de har verksamhet inom. 

Tillstånd

Du kan även söka per tillstånd i registret. Du kan välja ett eller flera tillstånd genom att hålla in Ctrl-knappen och klicka på dina val. På samma sätt kan du avmarkera valen.

I listan med tillstånd visas samtliga tillstånd som finns aktiva, dvs finns registrerade på ett företag som ett aktivt tillstånd. Ibland kan tillståndens namn vara svåra att förstå. Här kan du se en sammanställning över samtliga tillstånd och deras beskrivningar

Land

Utländska företag i registret registreras med en landkod. Det är därför möjligt att söka på ett land och hitta alla företag som finns registrerade med det landet i vårt register. Våra svenska företag registreras inte med en landkod varpå det inte går att söka på Sverige och få en lista över svenska företag.

Postort

Här kan du skriva en giltig postort och söka i registret efter företag registrerade med den postkoden. Detta gäller både svenska och utländska företag.

Kombinera sökningar

Du kan kombinera en eller flera sökkriterier i den avancerade söken för att få ett snävare sökresultat. Du kan inte kombinera fritextsöken med den avancerade söken.

Tänk på att välja Rensa mellan dina sökningar för att vara säker på att de gamla valen har rensats innan ny sökning påbörjas!

Sökresultat

Ditt sökresultat visas som en lista uppdelad per huvudverksamhet. Företagen visas därmed under den kategorin som deras huvudverksamhet (instituttyp) är. Om den är annan än den kategori som du sökt på innebär det att företaget har den verksamheten registrerad som annan verksamhet.

Du kan alltid klicka på ett företag för att få mer information om företaget.

Ladda ner sökresultatet

Du kan ladda ner ditt sökresultat som en csv-fil på din dator. Det innebär att du kan öppna den som tex en Excelfil och sedan arbeta vidare med sökresultatet utifrån dina behov.

Klicka på länken "ladda ner som semikolonseparerad textfil" och välj Spara på din dator. Kom ihåg att välja rätt filformat, t.ex. *.xlxs, för att spara som en Excelfil.


Senast granskad: 2022-05-17