FI-tillsyn 15: minskad transparens i handel med obligationer
2019-10-17| Rapporter Mifid Marknad

Transparensen på de svenska obligationsmarknaderna har minskat. Det visar FI:s analys av effekterna av de transparensregler som…

FI återupptar publicering av fondinnehav

Från den 1 mars 2020 kommer FI åter att publicera värdepappersfonders innehav.

Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

FI tillstyrker i stort förslagen i promemorian men lämnar synpunkter på promemorians förslag om anmälningsskyldighetens…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan