Fond

Reglerna för fonder är uppdelade på två områden: fondbolag och AIF-förvaltare.

Fondbolag

Fondbolag är bolag som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

AIF-förvaltare

AIF-förvaltare är den som förvaltar en alternativ investeringsfond. Vad som är en alternativ investeringsfond finns definierat i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Senast granskad: 2020-08-12
Laddar sidan