Internationella riktlinjer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har samma tyngd som FI:s allmänna råd. EU-myndigheten publicerar sina riktlinjer och rekommendationer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. De börjar gälla när de finns översatta till svenska.

UCITS

AIFMD

UCITS och AIFMD

Penningmarknadsfonder

Senast granskad: 2020-09-09
Laddar sidan