EU-förordningar

EU-förordningar gäller som lag i alla medlemsländer. Tekniska standarder tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed också som lagar.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan