Utdrag ur EECS beslutsdatabas – för en likartad redovisningstillsyn i EU

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerar löpande tillsynsbeslut om börsbolags finansiella rapporter, som fattats av enskilda länders tillsynsorgan och som samtliga EU-länder senare gett sitt stöd till att publicera.

Senast granskad: 2019-08-28
Laddar sidan