Nasdaqs tillsyn 2008–2018

Dokumentation över den redovisningstillsyn för regelbunden finansiell information som Nasdaq hade ansvar för fram till och med 2018.

Informationen på denna sida är framtagen av Nasdaq och fanns tidigare tillgänglig på Nasdaqs webbplats. FI publicerar denna information eftersom Nasdaq har valt att ta bort den i och med den lagändring som skedde den 1 januari 2019 som ledde till att ansvaret för uppgiften att övervaka emittenters regelbundna finansiella information inte längre ligger hos dem.

Från 2019 ansvarar Nämnden för svensk redovisningstillsyn för den löpande övervakningen, se Om redovisningtillsyn

Åtgärder vid överträdelser i den regelbundna finansiella informationen

Börsen använder sig bland annat av påföljderna skriftlig kritik, begäran om rättelse eller, om den finansiella informationen uppvisar väsentliga brister eller felaktigheter eller annan åtgärd inte bedöms effektiv, överlämnande till Börsens disciplinnämnd. Nedan finns ärenden som har avslutat med skriftlig kritik till bolagen.

Bolagen förväntas att i sin framtida finansiella rapportering beakta det av Börsen framfört i ärendet. Börsen kan komma att följa upp att så sker och vid behov ta upp saken till ny bedömning.

2018
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristande tillämpning av IAS 19
Beslut 2 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 13
Beslut 3 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 1
Beslut 4 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 12
Beslut 5 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av ESMAs Riktlinjer för alternativa nyckeltal
Beslut 6 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 3
Beslut 7 Bolagen X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 10 och IFRS 15

 

2017
Beslut 1 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 1, IAS 24 och ESMAs Riktlinjer om alternativa nyckeltal
Beslut 2 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 13
Beslut 3 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 15
Beslut 4 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 13
Beslut 5 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 7 och IAS 8
Beslut 6 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 8
Beslut 7 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 1 och IAS 8
Beslut 8 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 36 och IFRS 3
Beslut 9 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 9 och IFRS 7
Beslut 10 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 1

 

2016
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristande tillämpning av IAS 18
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 5 och IAS 36
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 33
Beslut 5 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 13
Beslut 6 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IAS 1
Beslut 7 Bolaget X meddelas begäran om rättelse med anledning av hantering av alternativa nyckeltal
Beslut 8 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av bristande tillämpning av IFRS 2 och IAS 24
Beslut 9 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av IFRS 1 och IFRS 4
Beslut 10 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av IFRS 2
Beslut 11 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av IAS 36
Beslut 12 Bolaget X meddelas påpekande med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av Riklinjer om Alternativa nyckeltal
Beslut 13 Bolaget X meddelas påpekande med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av Riktlinjer om Alternativa nyckeltal
Beslut 14 Bolaget X meddelas kritik med begäran om rättelse med anledning av överträdelse av IAS 36

 

2015
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 8 punkt 41
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 18 IFRS 8 och IAS 1
Beslut 3 Börsen meddelar kritik avseende bolaget NN AB:s ("Bolaget") överträdelse av IAS 36 samt IFRS 3, punkt 45
Disciplin-nämndens beslut 
2015:3
Bolaget är skyldigt att betala vite motsvarande tre gånger bolagets årsavgift med anledning av överträdelse av informationsskyldighet enligt 2.4.3, 3.2.1, 3.1.1-3.1.3 i Börsens regelverk för emittenter
Beslut 4 Börsen meddelar kritik avseende bolaget NN AB:s ("Bolaget") överträdelse av IAS 36

 

2014
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36 punkt 134d
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 1 punkt 73
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS i punkt 74 och IFRS 7 punkt 18

 

2013
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IFRS 7 punkt 10a, IFRS 8 punkt 16 samt 32
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS punkt 134f
Disciplin-nämndens beslut 2013:13 Bolaget är skyldigt att betala vite motsvarande fyra gånger bolagets årsavgift med anledning av överträdelse av informationsskyldighet enligt 3.1.1, 3.1.3 samt 3.2.1 i Börsens regelverk för emittenter
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IFRS 5 och IAS 1
Beslut 5 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IAS 36 punkt 33

 

2012
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IFRS 8
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36

 

2011
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristfällig utformning av resultaträkningen
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av redovisning av preferensaktier
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristfällig information om nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 punkt 134
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristfällig information om nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 punkt 134
Beslut 5 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristfällig information om nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 punkt 134
Beslut 6 Bolaget X meddelas kritik med anledning av brister i redovisning av sale and leaseback-transaktioner enligt IAS 17 och bristfällig information om nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 punkt 134
Beslut 7 Bolaget X meddelas kritik med anledning av bristfällig information om nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 punkt 134

 

2010
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IFRS 5 och IAS 39
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 1
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 12
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 1 och IFRS 7
Beslut 5 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 12 och IAS 36
Beslut 6 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse mot IAS 36

 

2009
Beslut 1 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IAS 12 och IAS 36
Beslut 2 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IAS 14
Beslut 3 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IFRS 5 p. 31 – 32
Beslut 4 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse i årsredovisningen för 2007
Beslut 5 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IAS 1
Beslut 6 Bolaget X meddelas kritik med anledning av överträdelse av IFRS 8
Senast granskad: 2019-04-16
Laddar sidan