Styrelse

FI leds av en styrelse med ansvar för myndighetens verksamhet. Styrelsen beslutar i principiella frågor och i frågor som i övrigt är av större vikt, exempelvis nya regler, sanktioner och planering av FI:s verksamhet.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Styrelsens ledamöter utses av regeringen för tre år i taget. Ledamöterna ska ha kompetens från näringsliv eller finansmarknad, men får samtidigt inte arbeta i ett företag som står under FI:s tillsyn.

Finansinspektionens styrelse består av:

  • Sven-Erik Österberg, ordförande, landshövding
  • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande
  • Marianne Eliason, f d justitieråd
  • Peter Englund, professor
  • Astri Muren, professor
  • Hans Nyman, hovrättsråd
  • Mats Walberg, hovrättsråd
  • Erik Thedéen, generaldirektör för FI
Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan