FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

Slutdatum: 2024-06-19

Företaget som har undersökts

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

Varför har vi gjort vi denna undersökning?

Syftet med undersökningen är att granska om föreningen har följt externa och interna regler i samband med investeringen.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i ett sanktionsbeslut, se länk nedan.