FI avslutar undersökningar av Cashbuddy och Thorn Privatfinans

FI har avslutat undersökningar om hur Cashbuddy och Thorn Privatfinans genomför kreditprövningar av konsumenter.

Företagen som undersökts

Cashbuddy AB och Thorn Privatfinans/Thorn Svenska AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Undersökningen har gjorts för att särskilt granska hur företagen gör en kreditprövning av konsumenter som ansöker om lån utan säkerhet.

Kreditprövningar handlar om att kreditgivare måste ta reda på om du som vill ta ett lån har råd att betala tillbaka det. Har du inte det, för att pengarna inte räcker till, ska kreditgivaren säga nej. För att kunna bedöma det behöver kreditgivare ta in, och använda, mycket information om dig och din privatekonomi.

Undersökningen granskade hur det här går till hos kreditgivarna.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har inte visat att det funnits sådana brister som det finns skäl för oss att ingripa emot. Det finns ingen anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.