FI undersöker Zimpler

Finansinspektionen ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.

Vilket företag undersöker vi?

Zimpler AB

Varför gör vi denna undersökning?

Spelbranschen anses löpa en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den. Eftersom Zimpler AB har en betydande exponering mot spelbranschen inleder FI nu en undersökning för att granska hur företaget motverkar att de blir utnyttjade för penningtvätt och terrorismfinansiering.