EBA publicerar nya mallar för nödlidande lån

2017-12-14 | EBA Nyheter Bank

Den europeiska bankmyndigheten, EBA har publicerat nya mallar för nödlidande lån (NPL, Non-performing loans). Mallarna är frivilliga för företagen att använda i samband med NPL-transaktioner. Finansinspektionen välkomnar de nya mallarna.

EBA har tagit fram nya mallar för att finansiella företag inom EU ska kunna samla in jämförbar och standardiserad data för NPL. Syftet med de nya mallarna är att minska informationsasymmetri och underlätta för framtida NPL-transaktioner.

Mallarna är frivilliga att använda och ingår inte i någon tillsynsrapportering.

Läs mer

Laddar sidan