Kompletterande tillsynsrapportering för livförsäkringsföretag

I systemet periodisk inrapportering via webb finns nu blanketten År Liv kompletterande tillgänglig för ordinarie inrapportering.

Rapportering kan ske med manuell inmatning i blanketten eller via transaktionsfil. Det går att läsa mer om rapportering med transaktionsfil i dokumentet "Periodisk inrapportering via webb – Transaktionsfil och transaktionsfilstöd" som finns under "Om periodisk rapportering" på sidan Periodisk inrapportering.

Systemet för periodisk inrapportering via webb nås också från sidan Periodisk rapportering.

Vid frågor angående systemet kontakta enheten Rapporteringssystem, rapportering@fi.se.

Laddar sidan