Nya riktlinjer om riskhantering och redovisning av förväntade kreditförluster

2017-10-06 | EBA Nyheter Bank

Den europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster.

Riktlinjerna publicerades den 20 september. FI och övriga nationella tillsynsmyndigheter i EU ska inom två månader bekräfta till EBA att man följer eller tänker följa riktlinjerna.

FI förväntar sig en implementering av hög kvalitet av IFRS 9 i bankernas redovisning. EBA:s riktlinjer ger vägledning kring en sådan tillämpning. Av riktlinjerna framgår bland annat att så kallade lättnadsregler i IFRS 9 endast bör användas i begränsad omfattning.

Läs mer

Laddar sidan