Rundabordssamtal om fintech

2017-05-16 | Fintech Nyheter

Finansinspektionen bjuder in berörda företag till rundabordssamtal om fintech. Samtalen sker i juni i samarbete med Vinnova.

FI vill träffa representanter från företag som arbetar med nya innovativa IT-baserade finansiella tjänster, produkter eller affärsmodeller.

Syftet är att få veta vilka hinder företagen upplever för sin verksamhet till följd av nuvarande regelverk, tillstånd och tillsyn från FI.

Rundabordssamtalen ingår i en kartläggning av fintech-branschen som FI gör på uppdrag av regeringen. Samtalen kommer att äga rum vid följande tillfällen:

Anmäl dig via länkarna ovan senast 31 maj.

Endast ett samtalstillfälle per företag, och en person från varje företag (förslagsvis vd eller annan beslutsfattare).

Cirka en vecka innan samtalen äger rum kommer instruktioner att skickas ut så att deltagarna kan förbereda sig.

Samtliga samtal sker i Vinnovas lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm.

Vid rundabordssamtalen finns plats för högst 25 deltagare åt gången. Vid behov kan fler samtal arrangeras.

Mejla fintech@fi.se om du har frågor inför rundabordssamtalen.

Laddar sidan