Försäkringsföretagens kvalitativa rapporter behöver förbättras

FI har granskat försäkringsföretagens regelbundna tillsynsrapporter och solvens- och verksamhetsrapporter och noterat ett antal brister. Dessa brister har sammanställts i två promemorior så att företagen kan ta hänsyn till dem när de upprättar kommande rapporter.

För den regelbundna tillsynsrapporten ger FI även vägledning för upprättandet av de förkortade rapporterna som ska upprättas för år 2017 och 2018.

För solvens- och verksamhetsrapporten ger FI även vägledning för när uppdateringar av rapporten får ske och vad som då bör beaktas.

Läs mer

Laddar sidan