Startskott för EBA:s stresstest av europeiska banker 2018

2018-02-01 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har inlett sitt återkommande stresstest av den europeiska banksektorn.

Stresstestet prövar det europeiska banksystemets motståndskraft med hjälp av ett svårartat men inte osannolikt makroekonomiskt scenario. Resultatet av stresstestet publiceras den 2 november 2018.

FI beaktar resultatet av EBA:s stresstest i den årliga utvärderingen av bankernas kapitalbehov, ÖUP, som fastställs i september, men det är FI:s egen stresstestmetod som fastställer storleken på kapitalplaneringsbufferten.

EBA:s stresstest omfattar ett urval av 48 banker i EU, inklusive Norge, och täcker in cirka 70 procent av banksektorn. Stresstestet utförs i nära samarbete mellan EBA, ECB, ESRB (den Europeiska systemrisknämnden) och respektive lands tillsynsmyndighet. De svenska bankkoncerner som ingår i stresstestet är Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank.

EBA:s pressmeddelande

Laddar sidan