Remissvar: Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-31 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i remissen om utökad anslutning till Statens servicecenter tjänster utom på en punkt där FI föreslår en omformulering.

FI avstyrker förslaget i Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (FI2018/02928/SFÖ) om att FI ska ansluta sig till Statens servicecenter (SSC) tjänster för kundfakturering senast den 31 december 2020.

FI föreslår att förslaget omformuleras enligt följande: FI ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställning och fakturahantering av leverantörsfakturor senast den 31 december 2020.

Laddar sidan