En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

2021-04-13 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen (FI) är positiv till att statsanställda ska erbjudas utbildningsinsatser om god förvaltning och rollen som statstjänsteman. Vi avstyrker dock förslaget i dess nuvarande utformning.

Förslaget är alltför byråkratiskt och resurskrävande främst med hänsyn till utbildningens syfte, myndigheternas befintliga resurser och den enskildes skyldigheter.

Laddar sidan