Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2019

Tansaki får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

Tansakai Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 300 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Cavotec

2019-02-08 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 30 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan av transaktioner med aktier Cavotec SA till Finansinspektionen.

BWG Invest Sàrl får särskild avgift för sen anmälan

2019-02-08 | Sanktioner

BWG Invest Sàrl ska betala en särskild avgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ProstaLund AB till Finansinspektionen.

Gungställningen får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i MoxiTech Group

2019-02-06 | Sanktioner

Gungställningen AB ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor på grund av felaktigheter i och försening av anmälan om transaktion av aktier i MoxiTechGroup AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Note

2019-02-06 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan om en transaktion med teckningsoptioner Note AB till Finansinspektionen.

Global Edge Capital Inc får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Sivers IMA Holding

2019-02-06 | Sanktioner

Global Edge Capital Inc ska betala en sanktionsavgift med 100 000 kronor på grund av felaktighet i anmälan om förvärv av BTA i Sivers IMA Holding AB till Finansinspektionen.

2018

Henderson Global Investors Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Henderson Global Investors Limited ska betala särskild avgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i SAS AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Criterion Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-20 | Sanktioner

Criterion Capital Management, LLC ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Harbing Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Real Heart

2018-12-20 | Sanktioner

Harbing Management AB ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Scandinavian Real Heart AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan