Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Micropos Medical

2021-06-10 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Micropos Medical AB till Finansinspektionen.

Spectric Intelligence får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Northbaze Group

2021-06-09 | Sanktioner

Spectric Intelligence AB ska betala en sanktionsavgift på 325 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Northbaze Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Northbaze Group

2021-06-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 16 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier den i Northbaze Group AB till Finansinspektionen.

TP Lindqvist Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nobia

2021-06-08 | Sanktioner

TP Lindqvist Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Nobia AB till Finansinspektionen.

Alesa Securities Inc. får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2021-06-07 | Sanktioner

Alesa Securities Inc. ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor på grund av sen inlämning och felaktigheter i anmälan av en transaktion aktier i ITAB Shop Concept AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i AdderaCare

2021-06-02 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 130 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i AdderaCare AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Obducat Aktiebolag

2021-05-28 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 148 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med BTU i Obducat Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i Northbaze Group AB

2021-05-21 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 20 500 kronor på grund av sen inlämning och felaktigheter i anmälan av en transaktion med BTA i Northbaze Group AB till Finansinspektionen.

Unwrap Finance Nordic får avgift för uteblivna blankningsanmälningar i ArcAroma

2021-05-14 | Sanktioner

Unwrap Finance Nordic AB ska betala en särskild avgift på 25 miljoner kronor för underlåtenhet att anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettoposition i aktier i ArcAroma AB vid 57 tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

SEBI Holding får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i DevPort

2021-05-12 | Sanktioner

SEBI Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 280 000 kronor för för sent ha anmält en transaktion med aktier i DevPort AB till samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i DevPort till Finansinspektionen.

Laddar sidan