Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Chromogenics

2018-04-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 37 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Chromogenics AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Scandinavian Organics

2018-04-18 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Scandinavian Organics AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Net Ent

2018-04-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 53 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Net Ent AB till Finansinspektionen.

Bryder Consulting får avgift för sen anmälan

2018-04-17 | Sanktioner

Bryder Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med finansiella instrument i Invent Medic Sweden AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Diamyd Medical

2018-04-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i Diamyd Medical AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Greater Than

2018-03-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Greater Than AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Wesc

2018-03-26 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i WeSC AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Advenica

2018-03-26 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 210 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Advenica AB till Finansinspektionen.

Kombinator Affärsutveckling får avgift för sen anmälan

2018-03-22 | Sanktioner

Kombinator Affärsutveckling AB ska betala särskild avgift med 37 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i A1M Pharma AB till FI.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i A1M Pharma

2018-03-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 18 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av BTU i A1M Pharma AB till FI.

Laddar sidan