Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Tiger Global Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan

2020-03-31 | Sanktioner

Tiger Global Management LLC ska betala särskild avgift på 3 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Hennes & Mauritz AB hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan till FI.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Starbreeze AB

2020-03-31 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 13 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i Starbreeze AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ExpreS2ion Biotech Holding

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med teckningsrätter i ExpreS2ion Biotech Holding AB till Finansinspektionen.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cantargia och Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 607 000 kronor för för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cantargia AB och Follicum AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Eltel

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsrätter i Eltel AB till Finansinspektionen.

SEB Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Transcom WorldWide

2020-03-13 | Sanktioner

SEB Investment Management AB ska betala sanktionsavgift på 65 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Transcom WorldWide AB gått ner under en flaggningsgräns.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 31 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Follicum AB den 15 februari 2019 till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Starbreeze

2020-03-12 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 435 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Starbreeze AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Getinge

2020-03-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 430 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Getinge AB till Finansinspektionen.

Nordic Healthcare Consultants får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan

2020-03-11 | Sanktioner

Nordic Healthcare Consultants AS ska betala en sanktionsavgift på 57 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i AcadeMedia AB samt på grund av felaktigheter i anmälan av en transaktion med BTA i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan