PM 5 – Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden

Enskilda hushåll visar på god motståndskraft, i alla fall på längre sikt. På kort sikt finns däremot risker för individuella hushåll i stressade situationer.

FI:s beräkningar visar att riskerna på längre sikt är små, ur det individuella perspektivet, även om amorteringarna är små. Belåningsgraderna, både med och utan amortering, får anses vara låga i slutet av undersökningens period för samtliga hushållstyper. Skuldkvoten är initialt hög för tre av fyra hushållstyper men sjunker över tid. Då hushållen inte utsätts för påfrestningar i form av husprisfall, räntehöjningar eller inkomstbortfall visar beräkningarna inte på några uppenbara risker för enskilda konsumenter på längre sikt.

På kort sikt finns det däremot risker för individuella hushåll i stressade situationer. Om hushåll med hög belåningsgrad i utgångsläget utsätts för störningar drabbas de kort efter lånetillfället. En ung ensamstående låntagare är särskilt känslig för inkomstbortfall.

Laddar sidan