Styrelsemöten

Finansinspektionens styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade.

2018

Protokoll 2018:12

2018-12-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 18 december 2018.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

Protokoll 2018:11

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 11 december 2018.

Dagordning den 11 december 2018

2018-12-05 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 11 december 2018.

Protokoll 2018:9

2018-11-13 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, den 16 oktober 2018.

Dagordning den 13 november 2018

2018-11-07 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 13 november 2018.

Protokoll 2018:8

2018-10-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 18 september 2018.

Dagordning den 16 oktober 2018

2018-10-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 16 oktober 2018.

Protokoll 2018:7

2018-09-19 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018.

Dagordning den 18 september 2018

2018-09-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 september 2018.

Protokoll 2018:6

2018-08-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 25 juni 2018.

Protokoll 2018:5

2018-08-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 19 juni 2018.

Dagordning den 22 augusti 2018

2018-08-16 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 22 augusti 2018.

Protokoll 2018:4

2018-06-27 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 22 maj 2018.

Dagordning den 19 juni 2018

2018-06-18 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 19 juni 2018.

Protokoll 2018:3

2018-05-23 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 17 april 2018.

Dagordning den 22 maj 2018

2018-05-17 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 22 maj 2018.

Protokoll 2018:2

2018-04-17 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med FI:s styrelse fredag 16 februari 2018.

Protokoll 2018:1

2018-04-17 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med FI:s styrelse tisdag 23 januari 2018.

Laddar sidan